Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Akademik Kadro

Akademik KadroTam Zamanlı Öğretim Elemanları

 

Mustafa Kibaroğlu
Prof. Dr. & Bölüm Başkanı

Mustafa Kibaroğlu, MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanıdır. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Lisans (1987) ve Ekonomi Bölümü’nde Master (1990) derecelerini aldı. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “The Nuclear Non-proliferation Regime at the Crossroads: Strengthening or Uncertainty” (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Rejimi Yol Ayırımında: Güçlendirme ya da Belirsizlik) başlıklı teziyle Doktora derecesini (1996) aldı.

Doktora çalışmaları sırasında, Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü bursu ile İsviçre’de; Doktora sonrasında 1996 yılında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bursu ile İngiltere’de Southampton Üniversitesi’nde; ve post-doktora bursu ile 1996/1997 akademik yılı boyunca ABD’de California Monterey Enstitüsü’nde “Kitle İmha Silahlarının Yayılması Sorunu” üzerine araştırmalar yaptı ve eserler yayınladı.

1997 yılında Yrd. Doç. Dr. unvanı ile Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak göreve başladı. 2003 yılında Doçent olmasının ardından 2004/2005 akademik yılı boyunca davet edildiği Harvard Üniversitesi’nde akademik çalışmalarını sürdürdü.

1997-2011 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, Eylül 2011 - Temmuz 2014 arasında Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak Prof. Dr. unvanı ile görev yaptı ve Türk Dış Politikası; Dış Politika Analizi; Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma; Ortadoğu Güvenliği ve Araştırma Metotları konularında dersler verdi. Temmuz 2014 itibarıyla MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Uluslararası Güvenlik Çalışmaları ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (MEF Strateji) Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu’nun, Prof. Dr. Ayşegül Kibaroğlu ile birlikte yazdıkları, ABD’de yayınlanan Global Security Watch – Turkey: A Reference Handbook (2009) isimli kitabı yanı sıra, Hollanda'da IOS Press tarafından basılan Defence Against Weapons of Mass Destruction Terrorism (2010);  Bioterrorism: Threats and Deterrents (2010), Responses to Nuclear and Radiological Terrorism (2011), Defence Against Terrorism (2011); Analyses and Strategies to Counter the Terrorism Threat (2012) ve Dış Politika Enstitüsü tarafından basılan Turkey’s Neighborhood ile Eastern Mediterranean isimli derleme kitapları mevcuttur. Ayrıca, akademik dünyada uluslararası alanda en önemli kriterlerden biri olan Social Sciences Citation Index (SSCI) atıf endeksi kapsamındaki Security Dialogue, Bulletin of the Atomic Scientists, Middle East Journal, Middle Eastern Studies, Korean Journal of Defense Analysis, Turkish Studies, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, ve Middle East Policy gibi en saygın dergilerde çok sayıda makaleleri yayınlanmıştır.

Kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi ve uluslararası güvenlik konularında yaptığı üstün nitelikli çalışmalardan dolayı 1995 Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Pugwash Conferences on Science and World Affairs isimli akademik kuruluşun 2007 yılında Konsey üyeliğine seçilen Mustafa Kibaroğlu, Ocak 2006-Ocak 2013 tarihleri arasında Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde kurulan NATO Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi’nin (TMMM) Akademik Danışmanı ve TMMM tarafından yayınlanan Defence Against Terrorism Review (DATR) Dergisi’nin Editörü olarak görev yapmıştır. İleri derecede İngilizce ve Fransızca bilen Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu evlidir ve bir çocuk babasıdır.
 
Araştırma alanları:
Uluslararası Güvenlik,
Kitle İmha Silahlarının Yayılması Sorunu,
Silahsızlanma,
Silahların Kontrolü,
Ortadoğu,
Uluslararası Terörizm,
NATO,
Kıbrıs Sorunu,
Türk Dış Politikası

Kişisel web sitesi: http://www.mustafakibaroglu.com
E-postamustafa.kibaroglu@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 3659

Sabatik: Harvard Üniversitesi, Cambridge, Mass., ABD (2004/2007)
Post-Doktora: Monterey Institute, Monterey, California, ABD (1996/1997)
Doktora: Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara (1996)
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, İstanbul (1990)
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul (1987)

 

Ayşegül Kibaroğlu
Prof. Dr. 

TED Ankara Koleji mezunu olan, Prof. Dr. Ayşegül Kibaroğlu lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Sırasıyla, University of Reading’den Master, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden doktora derecelerini aldı. Türkiye Bilimler Akademisinden aldığı bursla İskoçya, University of Dundee, International Water Law Research Institute bünyesinde doktora sonrası çalışmalarda bulundu.

Orta Doğu ve Fırat-Dicle havzasında su politikaları, uluslararası su hukuku ve çevre politikaları üzerine yayınlanmış birçok eseri bulunmaktadır. Bunlar arasında: Kluwer Academic Publishers tarafından 2002 yılında yayınlanmış olan Building A Regime for the Waters of the Euphrates-Tigris River Basin; 2003 yılında aynı yayınevi tarafından yayınlanan Water Development and Poverty Reduction; 2011 yılında Springer Verlag tarafından yayınlanan Turkey’s Water Policy: National Framework and International Cooperation ve  Brill tarafından 2013 yılında yayınlanmış olan Water Law and Cooperation in the Euphrates-Tigris Region başlıklı kitap eserleri sayılabilir. Ayrıca, Dr. Kibaroğlu’nun International Negotiation Journal, Water International, Water Policy, Journal of International Affairs ve Global Governance gibi bilimsel alanda önde gelen uluslararası dergilerde makaleleri yayınlanmıştır.

Dr. Kibaroğlu 2001-2003 yılları arasında Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi’nde danışman ve uluslararası ilişkiler birimi koordinatörü olarak görev yapmıştır. Dr. Kibaroğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 2003-2011 yılları arasında sırasıyla Yrd. Doç. ve Doç. Dr. olarak görev yapmıştır. Eylül 2011-Temmuz 2014 arasında Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Prof. Dr. unvanı ile görev yapmıştır. 2014 Temmuz ayından buyana MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Prof. Dr. olarak görev yapmaktadır.

Kibaroğlu, 2016 Bahar döneminde University of Texas at Austin, Lyndon B. Johnson School of Public Affairs’de ziyaretçi profesör olarak görev yapmıştır. Dr. Kibaroğlu, bir uluslararası akademik işbirliği girişimi olan Fırat-Dicle için İşbirliği Girişimi-ETIC’in kurucu üyesidir. İleri derecede İngilizce bilen Ayşegül Kibaroğlu evli ve bir çocuk annesidir.

Araştırma alanları:
Uluslararası Hukuk,
Uluslararası Örgütler,
Siyasi Coğrafya,
Orta Doğu Politikası,
Sınıraşan Su Politikaları,
Türkiye Su Politikası ve Çevresel Güvenlik

E-postaaysegul.kibaroglu@mef.edu.tr

Google Scholar Sayfası:
https://scholar.google.com.tr/citationsuser=fwydRGAAAAAJ&hl=en&oi=ao

Telefon: +90 212 395 3603

Sabatik: Lyndon B. Johnson School of Public Affairs, University of Texas at Austin, USA, (2016)
Post-Doktora: Hukuk Bölümü, University of Dundee, Scotland, (2001)
Doktora: Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Ankara, (1998)
Yüksek Lisans: Graduate School of International Studies, University of Reading, UK, (1990)
Lisans: Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara Üniversitesi, (1989) 

Beken Saatçioğlu
Doç. Dr. 

Beken Saatçioğlu MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde (2000), yüksek lisans (2003) ve doktora (2009) çalışmalarını ise Uluslararası İlişkiler/Siyaset Bilimi alanlarında, Virginia Üniversitesi (University of Virginia)’nde tamamlamıştır. 2009-2010 yıllarında Berlin Özgür Üniversitesi (Freie Universität Berlin)’nde, 2010-2011 yıllarında ise Viyana’da bulunan Avrupa Bütünleşmesi Araştırmaları Enstitüsü (Institute for European Integration Research, EIF)’nde doktora sonrası araştırmacı olarak bulunmuştur.

Beken Saatçioğlu, MEF Üniversitesi’nin yanısıra Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Virginia Üniversitesi’nde dersler vermiştir. Araştırma alanları arasında Avrupa Birliği koşulluluğu ve genişlemesi, Avrupalılaşma, demokratikleşme, Avrupa bütünleşmesi, Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye siyaseti bulunmaktadır. Bu konularda uluslararası derleme kitap bölümleri ve South European Society and Politics, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Democratization, Turkish Studies, Uluslararası İlişkiler ve Insight Turkey gibi başlıca akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.
 
Araştırma alanları:
Avrupa Birliği Koşulluluğu ve Genişlemesi,
Avrupalılaşma,
Demokratikleşme,
Avrupa Bütünleşmesi,
Türkiye-AB İlişkileri,
Türkiye Siyaseti

Kişisel websitesi: https://mef1.academia.edu/BekenSaatcioglu
E-posta: beken.saatcioglu@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 78

Doktora: University of Virginia (2009)
Yüksek Lisans: University of Virginia (2003)
Lisans: Marmara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü (İng.) (2000) 

Barış Çağlar
Yrd. Doç. Dr. 

Barış Çağlar, MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Uluslararası İlişkiler alanında Bilkent Üniversitesi’nden yüksek başarı bursuyla almıştır. Doktora tez araştırmalarının bir bölümünü kurumsal bağı olmaksızın Yale Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi’nde yapmıştır.

Yurtdışındaki NATO uluslararası personelinin kitle imha silahları eğitiminde görev almıştır. Uluslararası Örgüt (IO) statüsündeki Ankara-merkezli T.C. Genel Kurmay Başkanlığı'na bağlı ve NATO-akredite Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi (TMMM)’ni ve Türkiye’yi yurtdışında değişik defalar temsil etmiştir. Makaleleri, Ortadoğu Analiz (EBSCO); Middle East Policy (SSCI); ORIENT Islam-Zeitschrift Fur Geschichte Und Kultur Des Islamischen Orients (GEOBASE, BAS, IPSA, PAIS, SCOPUS); COE-DAT Booklet on Border Security; Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi-ORSAM (Center for Middle Eastern Strategic Studies) ve COE-DAT Newsletter adlı uluslararası ve ulusal dergilerde yeralmıştır.

Doktora tezi, "Changing Alliance and Cooperation Dynamics: Globalization, Nation-State and the Threat" (Değişen İttifak ve İşbirliği Dinamikleri: Küreselleşme, Ulus-Devlet ve Tehdit; 2010) devletler arasındaki büyük savaşların hız kestiği çağımızda küreselleşme şartları altında devlet-dışı gruplardan kaynaklanan güvenlik tehditlerinin ayırdedici niteliklerini ve geleneksel güvenliğe ve ittifak dinamiklerine yansımalarını hem ampirik hem de kuramsal açıdan incelemektedir. 

Tezin odağı, ihtilaf içinde oldukları diğer devletlere veya ittifaklara karşı biraraya gelebilen temel aktör devletlerin, El-Kaide ve IŞİD gibi devlet-dışı aktörlerden gelen münhasır güvenlik tehditlerine karşı ne denli biraraya gelebildikleridir. Teröre karşı devlet-içi mücadelede ve devletler-arası/uluslararası mücadelede karşılaşılan işbirliği sorunlarını irdelemiştir. Bu tür tehditlerin ayırdedici özellikleri, pratikte devletlerin kurumsal işleyişlerini teorideyse dünya akademik topluluğunu yeni yaklaşımlara ve arayışlara yöneltmektedir.

İhtisas alanı Uluslararası Güvenlik’tir. Epistemolojik perspektifi ‘Thick realist-thin constructivist’tir. Realizm'in ve Toplumsal İnşacılık'ın buluşmaz yönlerine rağmen aralarında köprü kurmak eğilimindeki akım doğrultusunda da çalışmaktadır. Uluslararası İlişkiler Teorilerinden özellikle üstünde durduğu kuram Neo-Klasik Realizm’dir. Bu paradigmasal çerçevede yöntemsel eğilimi daha çok kuram-bazlı olay incelemeleri (theory-oriented case studies) ve süreç-takibi (process-tracing) dir. 

Araştırma alanları

Öz: Güvenlik Çalışmaları-Kuramsal Yaklaşımlar, Anahtar Kavramlar, Kurumlar ve Tehditler.

Detay:
Başat-Güç Politikaları ve İttifak Siyasası, 
Dış Politika Analizi-Neoklasik Realizm Kuramı, 
Güvenlik Çalışmalarında Siyasal Kuramlar,
Küreselleşme şartlarında Jeopolitik,
Terörizm Olgusu ve Uluslararası İlişkiler ile İlintisi,
Devlet-dışı Siyasal Şiddet ve Aktörleri,
Teröre Karşı Devletlerin İşbirliği Sorunları ve Başarıları,
Terörizm Vaka İncelemeleri ve Tarihsel Metod

Kişisel websitesihttps://tr.linkedin.com/in/barış-çağlar-phd-5703426
E-posta: caglarb@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 3676

Doktora: Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara (2010)
Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara (2001)
Lisans: Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara (1999) 

Spyros Antonelos
Okutman

Lisans eğitimini Paris II Panthéon–Assas Üniversitesi Hukuk Fakültesi üstün başarı derecesiyle tamamlayan Spyros Antonelos, yine Paris II Panthéon–Assas Üniversitesinde Avrupa Birliği Hukuku yüksek lisans programını üstün başarı derecesiyle tamamladı. Paris’te bir süre çalıştıktan sonra Brüksel’de Avrupa Komisyonu İç Pazar Genel Müdürlüğü’nde staj yapmıştır. British Council yüksek başarı bursuyla Edinburgh University Law School’da ikinci bir yüksek lisans programını tamamlamış ve programın bir parçası olarak Glasgow’da bulunan Maclay Murray and Spens Hukuk Bürosunda çalışmıştır.
 
MEF Üniversitesi’nin yanısıra Atina’da bulunan Institut d’Etudes Francophones’da Fransız Paris I (Pantheon - Sorbonne) Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve yine Fransız Lyon III Üniversiteleri bağlı programlarında dersler vermiştir. Uluslararası standartlarda akredite olmuş (MCIArb– U.K. ve Pepperdine University U.S.A.) bir arabulucu ve arabuluculuk eğitmenidir. Atina Barosu Eğitim Merkezi Prometheus’un kuruluşunun her aşamasında büyük emek vermiş ve halen eğitim koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. 2011’den beri Yunanistan, Fransa, Kıbrıs ve Türkiye’de Arabuluculuk, Çatışma Çözümü ve Müzakere konularında arabulucular, avukatlar, hakimler ve iş dünyasına yönelik seminer ve eğitimler vermektedir.
 
Atina’da bulunan RESOLVE Mediators arabuluculuk hizmetleri şirketinin kurucu ortağı ve halen Atina KOBİ Ticaret Odası Arabuluculuk Merkezi’nin yöneticisi olan Antonelos, Arabuluculuk konusunda Yunanistan Adalet Bakanlığı’na danışmanlık yapmakta ve aktif bir arabulucu olarak şirketler hukuku, bankacılık, sözleşmeler, fikri haklar gibi birçok ticari uyuşmazlığın çözümünde rol oynamaktadır.
 
Arabuluculuk konusunda yayınlanmış iki kitabı (Mediation: International Experience & Greek Implementation, Spyros Antonelos - Eleni Plessa ve Mediation for Everyone, Spyros Antonelos - Beatrice Brenneur) ve birçok makalesi bulunmaktadır. 2016’dan beri Avrupa’nın 30 ülkesinin temsil edildiği uluslararası arabulucu hakimler birliği GEMME’in (Groupement Européen Des Magistrats Pour La Médiation) Yardımcı Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır. Ana dili Yunanca olan Antonelos ileri derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Araştırma Alanları: 
Arabuluculuk,
Çatışma Çözümü,
Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri,
Müzakere,
Sözleşmeler Hukuku,
Bankacılık Hukuku
 
Kişisel websitesi: www.antoneloslaw.gr
E-posta: antoneloss@mef.edu.tr

Yüksek Lisans:
- Paris II Panthéon–Assas, Paris (1995)
- Edinburgh University Law School, Glasgow (2003)
Lisans:
- Paris II Panthéon–Assas, Paris (1994)

 
 

Cansu Güleç
Araştırma Görevlisi

Cansu Güleç, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde 2010 yılında tamamlamış, aynı yıl başladığı yüksek lisans eğitimini “Cultural Diplomacy in Turkey’s Relations with the Middle East (2002-2011)” başlıklı tezi ile 2012 yılında yüksek onur öğrencisi olarak bitirmiştir. 2012 senesinde Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler anabilim dalında başladığı doktora eğitimine halen devam etmektedir.

Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi’nde asistanlık yapan Cansu Güleç, 2012- 2014 yılları arasında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır.

Mart 2014’ten itibaren MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Doktora tezini yazmakta olan Cansu Güleç Uluslararası İlişkiler Teorileri, Dış Politika analizi, Türk Dış Politikası, Türkiye-Ortadoğu İlişkileri üzerine çalışmaktadır.

Araştırma alanları:
Uluslararası İlişkiler Teorileri,
Dış Politika Analizi,
Türk Dış Politikası,
Türkiye-Ortadoğu İlişkileri

E-posta: cansu.gulec@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 3610

Doktora: Marmara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, (Devam Ediyor)
Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, (2012)
Lisans: Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (2010)

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

 

Altay Atlı
Dr.

Altay Atlı Sabancı Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İstanbul Politikalar Merkezi’nin Asya Çalışmaları programında araştırma uzmanı olarak görev yapmakta ve İstanbul’daki farklı üniversitelerde yarı zamanlı olarak uluslararası ekonomi politik, Asya ekonomileri ve Asya-Pasifik’te uluslararası ilişkiler konularında lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Türkiye ve Avustralya’da eğitim gören Dr. Atlı, doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamıştır. Bir dönem Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) araştırma koordinatörü olarak görev yapan Dr. Atlı halen akademik çalışmalarına ek olarak özel sektöre küresel ekonomi, uluslararası ticaret ve Asya ekonomileri konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermeye devam etmektedir. Hong Kong merkezli Uluslararası güncel haber ve yorum sitesi “Asia Times”da köşe yazarlığı yapan Dr. Atlı’nın çalışmaları ile ilgili daha fazla bilgi www.altayatli.com adresindeki şahsi web sitesinden temin edilebilir.

Kişisel Websitesi: www.altayatli.com
E-posta: altay.atli@mef.edu.tr
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi

 

Ayşegül Akdemir
Dr.

Ayşegül Akdemir 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde sosyoloji lisans eğitimini tamamladıktan sonra DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) ve TEV (Türk Eğitim Vakfı) ortak bursunu alarak Almanya’daki Augsburg Üniversitesi’nde Conflict Studies bölümünde yüksek lisans eğitimini 2011’de tamamladı. “Britanya’daki Aleviler: Ulusötesi Sosyal Alanda Ortaya Çıkan Kimlikler” başlıklı teziyle 2016 yılında İngiltere’deki Essex Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı. İngiltere’deki Alevi komünite ve kimlik inşası üzerine yayınları bulunmaktadır. Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi (KoçKam) tarafından desteklenen, Alevi kurumlarındaki kadınların konumu ve güçlenmesi üzerine yürüttüğü projesi devam etmektedir. İleri derece İngilizce ve iyi derece Almanca bilmektedir.

Araştırma alanları:
Sosyal Kimlik,
Uluslararası göç,
Toplumsal cinsiyet,
Etnografi,
Dijital Sosyoloji

Kişiselwebsitesi: https://essex.academia.edu/Ay%C5%9Feg%C3%BClAkdemir
E-posta: akdemiray@mef.edu.tr

Doktora: Essex Universitesi, Sosyoloji (2016)
Yüksek Lisans: Augsburg Üniversitesi, Conflict Studies (2011)
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi (2009)

 

Balca Arda
Dr.

Balca Arda received her PhD (April 2016) in the Department of Political Science at York University, Canada. Her dissertation “The Sublime in Contemporary Art and Politics: The post-9/11 Art of the Middle Eastern Diaspora in North America” builds on art theory and ethnographic study in dialogue with diaspora studies, postcolonial literatures and critical approaches to identity politics and representation. Her latest articles are: “The Sousveillance Strategies in the Diasporic Art of Middle-Eastern Diaspora” in Mashriq & Mahjar, “The Construction of a New Sociality through the Social Media” in Conjunctions and “Apolitical is Political” for the special issue of “Movement Practice(s)” in Interface. She completed her first MA in Digital Arts at University of the Arts London in 2016 and second MA in Political Science at Boğaziçi University. During her undergraduate studies of political science at Boğaziçi University in Turkey, she co-founded “Davetsiz Misafir” (The Uninvited Guest), an intellectual journal of science-fiction, cinema and critique. From 2008-2010, Balca was also visual artist resident in Borusan Artcenter. Her recent art exhibitions were in Cedar Ridge Gallery in Toronto and Gallery MCRD in Istanbul.  

 

  

Can Büyükbay 
Dr.

A graduate of Istanbul Erkek Lisesi, received his B.A. in political science from the Middle East Technical University in Ankara, his M.A. from the University of Berne and Ph.D. from the University of Zurich, where he worked as a lecturer at the Department of Political Science and History. He also worked two years as an assistant professor of Political Science at Turkish-German University in Istanbul. His research interests include political philosophy and European politics, with special emphasis on Euroscepticism and European Integration.

 

 
 

Evrim Görmüş
Dr.

Evrim Görmüş lisans derecesini 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini 2003 yılında Oxford Üniversitesi’nden almıştır. Doktora derecesini ise 2014 yılında Washington Üniversitesi, Seattle Disiplinlerarası Yakın ve Orta Doğu Çalışmaları Bölümü’nde Mısır ve Türkiye’de İslami hareketlerin ekonomi politiği üzerine yazdığı tezi tamamlayarak almıştır.

Dr. Görmüş doktora çalışmalarının ardından TÜBİTAK Yurda Dönüş Bursu‘nu alarak İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ve Alman Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Enstitüsü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 

Doktora sonrası araştırmalarında Mısır ve Tunus’ta neo-liberal iktisadi kalkınma modelinin devlet-toplum ilişkisi üzerindeki etkilerini incelemiştir. Washington Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü düzeyinde dersler vermiştir.  

Araştırma alanları
Orta Doğu Ekonomi-Politiği,
Karşılaştırmalı Siyaset,
Siyasal İslam,
Devlet-toplum İlişkileri

E-postagormuse@mef.edu.tr
Doktora: Washington Üniversitesi (2014)
Yüksek Lisans: Oxford Üniversitesi (2003)
Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi (2002)

 

İpek Z. Ruacan
Dr.

Instructor, Department of Political Science and International Studies, MEF University, Istanbul, Turkey

PhD, Political Science and International Studies (December 2014) University of Birmingham, UK
Thesis Title: International and World Society: Toward an English School Theory of Legitimate Supranational Systems

Supervisors: Thomas Diez, Marco Vieira| Available on: http://etheses.bham.ac.uk/5288/

MSc, International Relations (2002) London School of Economics, UK BA, International Relations (2000) Bilkent University

Globalization and International Relations, Fall 2015, Koc University, Istanbul, Turkey

Globalization and Governance, Fall 2017, MEF University, Istanbul, Turkey

Beyond the Westphalian Rainbow: a Dissident Theory of Supranational Systems, forthcoming in Territory, Politics, Governance. Online first: 10.1080/21622671.2017.1288583

Post-Conditionality Regimes, EU-Africa Relations and the English School of International Relations. 2016. European Review of International Studies, vol.3, no.2, pp. 31-52. http://www.budrich- journals.de/index.php/eris/article/view/27196

 
 

John V. Bowlus
Dr.

Georgetown University, Doctor of Philosophy, History, Washington, DC, 2007 to 2013 Dissertation: Connecting Midstream: The Politics and Economics of Oil Transportation in the Middle East. Dissertation Committee: David S. Painter, John R. McNeill, Mustafa Aksakal, Osama Abi- Mershed

Comprehensive Examination Fields: Energy and the Environment; Modern Middle East History; U.S. Diplomatic History; U.S. History.

The University of Chicago, Master of Arts, Social Sciences, Chicago, IL, 2005 to 2006 Specialization: International Relations, Middle East Politics and Economics

Brown University, Bachelor of Arts, Classics (w/ Honors) and History, Providence, RI, 1996 to 2000, Magna Cum Laude

RESEARCH INTERESTS

Energy, Geopolitics of Energy, Energy Security, Energy Policy, Energy Transitions, International Political Economy, Middle East History, U.S. Diplomatic History, U.S. History

LANGUAGES

English (Native), French (Professional), Turkish, Arabic and Wolof (Social), Latin (Academic)

AWARDS & FELLOWSHIPS

Georgetown University, Department of History, Piepho Award, Washington, DC, 2012 The American Academic Research Institute in Iraq, Fellowship, Grand Rapids, MI, 2011 Cosmos Club Foundation, Young Scholar Award, 2009, Washington, DC 

 

Pelin Oğuz
Dr. 
 

2016                           PhD in Political Science
                                   Istanbul Bilgi University, Turkey
PhD Thesis: ‘The Politics of Nature and Neoliberalism: an Assessment of the Impact of Hydroelectric Power Plants on Local Populations’
 
2004-2005                   MA in Conflict Studies and Human Rights
                                    Universiteit Utrecht, the Netherlands
                                    MA Thesis: ‘Identity and Alterity in Northern Cyprus’
 
2003-2004                   Cours de Civilisation Française de la Sorbonne.
                                    Université de la Sorbonne, Paris IV, France

1999-2003                   BA in International Relations
                                    Koc University, Istanbul, Turkey
                                    Dean’s Honor Role spring 2000, 2003
 
1998-1999                   AFS Exchange Student
                                    Hopkins High School, USA, Minnesota
                                    Senior Achievement Award, May 1999
                                   
1991-1998                   Bursa Anadolu Lisesi
                                    Bursa, Turkey
 
PUBLICATIONS
 
Oğuz, P. “Trabzon Solaklı Vadisi: Ogene halklarının HES’lere karşı mücadelesi” (Trabzon Solaklı Valley:  The struggle against HEPPs by the local population of Ogene) in Sudan Sebepler:  Türkiye’de Neoliberal Su-Enerji Politikaları ve Direnişleri, eds, Cemil Aksu, Sinan Erensu, Erdem Evren. 2016. İstanbul: İletisim Yayınları.
 
Oğuz, P. “Right to water: politics and struggles concerning water”, Research and Policy on Turkey, Taylor and Francis, vol. 2, issue 1, 2017, p.25-37
http://dx.doi.org/10.1080/23760818.2016.1272265

Sosyal Medya