Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

Haberler

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler


Bölümümüz, siyaset, güvenlik, diplomasi, hukuk ve ekonomi alanlarında ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri analiz etmek ve geleceğe yönelik öngörülerde bulunulabilmek için gerekli bilgi, beceri ve donanımları öğrencilerimize kazandıracak çağdaş ve kapsamlı bir Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı sunmaktadır. 
 
Öğrencilerimize, eğitimlerinin ilk iki yılında, Sosyal Bilimlerin temellerini oluşturan, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Uygarlık Tarihi, Siyasi Düşünceler Tarihi, Diplomasi Tarihi, Hukukun Temel Kavramları, Uluslararası İktisat ve Araştırma Metotları gibi dersler verilecektir. Bununla birlikte, öğrencilerimizin bilgisayar kullanımı ve programlama becerilerini geliştirmeye yönelik ve teknolojiyi kullanacakları dersler de verilecektir.
 
Flipped Classroom uygulamasıyla, ilk iki yıl boyunca, araştırma konularını kendilerinin tespit edecekleri kısa akademik çalışmalar hazırlayabilecek seviyeye gelen öğrencilerimiz, bölümdeki üçüncü ve dördüncü yıllarında, Karşılaştırmalı Siyaset, Uluslararası İlişkiler Teorisi, Uluslararası Örgütler, Uluslararası Hukuk, Dış Politika Analizi ve Türk Dış Politikası gibi temel dersler alacaklardır.
 
Bu derslerin yanında, öğrencilerimizin “bağımsız araştırma” yapabilecekleri, Savaş ve Barış Araştırmaları, Etnik ve Kültürel Çatışmalar, Çatışmaların Çözümü, Silahsızlanma, Modernleşme, Demokratikleşme, Küreselleşme, İnsani ve Çevresel Güvenlik gibi Araştırma Seminerleri ile; Avrupa Birliği, Ortadoğu, Avrasya, Amerika, Afrika, Uzak Doğu bölgelerindeki siyasal, toplumsal ve kültürel yapıları yakından tanımalarına olanak sağlayacak Bölge Etütleri seçmeli dersler olarak sunulacaktır.
 
Bu kapsamda, öğrencilerimizin uzmanlaşmak isteyecekleri bölge tercihlerine paralel olarak, araştırmalarına nitelikli katkı yapabilecek düzeyde öğrenebilecekleri Yabancı Dil dersleri almalarına imkan sağlanacaktır.
 
Üniversitemiz çapında uygulanacak Çift Anadal Programı (ÇAP), Yan Dal ve Uluslararası Değişim (Erasmus vb) Programları, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerimizin de tümüyle yararlanmasına açık olacaktır. 
 
Öğrencilerimizin, Bölümümüz ve Üniversitemiz bünyesinde yürütülecek akademik araştırmalara etkin katılımlarını sağlamak amacıyla “Öğrenci Asistanlığı”, “Proje Asistanlığı” ve “Staj” gibi bilimsel faaliyetlerde bulunmaları, konferans, seminer ve çalıştay gibi faaliyetlerin düzenlenmesine katkı yapmaları ve “Model United Nations” gibi uluslararası düzeyde simülasyon çalışmalarına katılımları yoluyla, mezuniyet sonrası yaşamlarına yönelik kariyer planlaması yaparken isabetli kararlar verebilecekleri bilgi, tecrübe ve donanıma sahip olmaları sağlanacaktır.

MEZUN OLDUĞUNDA İŞ OLANAKLARI:

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler esas itibarıyla bir kariyer alanıdır. Mezunlarımız, akademik kariyer yapmak, seçkin devlet kurumlarında görev almak, uluslararası örgütlerde, siyasi partilerde, medya kuruluşlarında veya uluslararası yapılanmaya sahip özel sektör kuruluşlarında çalışmak gibi birçok seçeneğe sahip olacaklardır. 
 
Disiplinler arası bir yöntemle eğitim alarak bölümümüzden mezun olacak öğrencilerimizin bir kısmı eğitimlerini yurtiçinde veya yurtdışında lisansüstü seviyede sürdürmeyi tercih edebilirler. Master ve Doktora yaparak akademik hayata katılmak isteyecek öğrencilerimiz, ülkemizin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden kabul almalarını sağlayacak seviyede bilgi ve donanıma sahip olacaklardır.
 
Mezun olur olmaz devlet kurumlarında çalışarak kariyer yapmayı düşünecek öğrencilerimizin, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi kurumların yüksek seviyede rekabet içeren giriş sınavlarında başarılı olmalarını sağlamaya yönelik özel hazırlık çalışmaları yapılacaktır. 
 
Bölümümüzü başarıyla tamamlayan öğrencilerimizin bir kısmı Birleşmiş Milletler ve ona bağlı UNESCO, UNICEF, UNHCR, UNDP, FAO, Dünya Bankası gibi uluslararası örgütlerde; ülkemizdeki siyasi partilerde; seçkin medya kuruluşlarında; yurt içinde ve yurtdışında faaliyet gösteren sivil toplum ve düşünce (“think tank”)  kuruluşlarında “uzman” veya “danışman” olarak görev üstlenebilirler. 
 
Bölümümüz öğretim üyelerinin bu gibi kurum ve kuruluşlarla uzun yıllara dayanan ortak çalışmaları süresince edindikleri bilgi ve tecrübe birikimleri, mezunlarımızın iş ve kariyer sahibi olma girişimlerinde daha avantajlı konumlarda olmalarına olanak sağlayabilecektir.
 
Bir kısım mezunumuz ise Fakültemizdeki İşletme ve Ekonomi Bölümlerinden seçecekleri dersler sayesinde edinecekleri bilgiler ve donanımlarla, özel sektör alanında uluslararası düzeyde iş yapan şirketler, bankalar ve finans kurumlarında ve yurtdışı temsilciliklerinde çalışmayı tercih edebilirler. 
 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler özellikle son yirmi yılda öğrenciler arasında en popüler konumda olan bölümlerden biri olmuştur. Bölümümüz, MEF Üniversitesinin fiziksel ve teknik alt yapısı ve yüksek düzeyli akademik kadrosu ile bu alana ilgi gösteren öğrencilerimize dünyada verilen ileri seviyede eğitim-öğretim verme imkanına sahiptir. 
 
Üniversitemizin sunduğu zengin imkanların yanı sıra, tüm dünyadaki prestijli eğitim kurumlarıyla yapılan uluslararası değişim programı anlaşmalarından yararlanarak, bilgi ve birikimlerini daha da çeşitlendirecek olan öğrencilerimizin istedikleri alanlarda ve kurumlarda yüksek nitelikli iş ve kariyer sahibi olmaları mümkün olacaktır.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x