Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Akademik Kadro

Akademik KadroTam Zamanlı Öğretim Elemanları

 

Mustafa Kibaroğlu
Prof. Dr. & Dekan

Mustafa Kibaroğlu, MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanıdır. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Lisans (1987) ve Ekonomi Bölümü’nde Master (1990) derecelerini aldı. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “The Nuclear Non-proliferation Regime at the Crossroads: Strengthening or Uncertainty” (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Rejimi Yol Ayırımında: Güçlendirme ya da Belirsizlik) başlıklı teziyle Doktora derecesini (1996) aldı.

Doktora çalışmaları sırasında, Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü bursu ile İsviçre’de; Doktora sonrasında 1996 yılında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bursu ile İngiltere’de Southampton Üniversitesi’nde; ve post-doktora bursu ile 1996/1997 akademik yılı boyunca ABD’de California Monterey Enstitüsü’nde “Kitle İmha Silahlarının Yayılması Sorunu” üzerine araştırmalar yaptı ve eserler yayınladı.

1997 yılında Yrd. Doç. Dr. unvanı ile Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak göreve başladı. 2003 yılında Doçent olmasının ardından 2004/2005 akademik yılı boyunca davet edildiği Harvard Üniversitesi’nde akademik çalışmalarını sürdürdü.

1997-2011 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, Eylül 2011 - Temmuz 2014 arasında Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak Prof. Dr. unvanı ile görev yaptı ve Türk Dış Politikası; Dış Politika Analizi; Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma; Ortadoğu Güvenliği ve Araştırma Metotları konularında dersler verdi. Temmuz 2014 itibarıyla MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Uluslararası Güvenlik Çalışmaları ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (MEF Strateji) Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu’nun, Prof. Dr. Ayşegül Kibaroğlu ile birlikte yazdıkları, ABD’de yayınlanan Global Security Watch – Turkey: A Reference Handbook (2009) isimli kitabı yanı sıra, Hollanda'da IOS Press tarafından basılan Defence Against Weapons of Mass Destruction Terrorism (2010);  Bioterrorism: Threats and Deterrents (2010), Responses to Nuclear and Radiological Terrorism (2011), Defence Against Terrorism (2011); Analyses and Strategies to Counter the Terrorism Threat (2012) ve Dış Politika Enstitüsü tarafından basılan Turkey’s Neighborhood ile Eastern Mediterranean isimli derleme kitapları mevcuttur. Ayrıca, akademik dünyada uluslararası alanda en önemli kriterlerden biri olan Social Sciences Citation Index (SSCI) atıf endeksi kapsamındaki Security Dialogue, Bulletin of the Atomic Scientists, Middle East Journal, Middle Eastern Studies, Korean Journal of Defense Analysis, Turkish Studies, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, ve Middle East Policy gibi en saygın dergilerde çok sayıda makaleleri yayınlanmıştır.

Kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi ve uluslararası güvenlik konularında yaptığı üstün nitelikli çalışmalardan dolayı 1995 Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Pugwash Conferences on Science and World Affairs isimli akademik kuruluşun 2007 yılında Konsey üyeliğine seçilen Mustafa Kibaroğlu, Ocak 2006-Ocak 2013 tarihleri arasında Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde kurulan NATO Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi’nin (TMMM) Akademik Danışmanı ve TMMM tarafından yayınlanan Defence Against Terrorism Review (DATR) Dergisi’nin Editörü olarak görev yapmıştır. İleri derecede İngilizce ve Fransızca bilen Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu evlidir ve bir çocuk babasıdır.
 
Araştırma alanları:
Uluslararası Güvenlik,
Kitle İmha Silahlarının Yayılması Sorunu,
Silahsızlanma,
Silahların Kontrolü,
Ortadoğu,
Uluslararası Terörizm,
NATO,
Kıbrıs Sorunu,
Türk Dış Politikası

Kişisel web sitesi: http://www.mustafakibaroglu.com
E-postamustafa.kibaroglu@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 3659

Sabatik: Harvard Üniversitesi, Cambridge, Mass., ABD (2004/2007)
Post-Doktora: Monterey Institute, Monterey, California, ABD (1996/1997)
Doktora: Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara (1996)
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, İstanbul (1990)
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul (1987)

 

 

Ayşegül Kibaroğlu
Prof. Dr. & Bölüm Başkanı

TED Ankara Koleji mezunu olan, Prof. Dr. Ayşegül Kibaroğlu lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Sırasıyla, University of Reading’den Master, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden doktora derecelerini aldı. Türkiye Bilimler Akademisinden aldığı bursla İskoçya, University of Dundee, International Water Law Research Institute bünyesinde doktora sonrası çalışmalarda bulundu.

Orta Doğu ve Fırat-Dicle havzasında su politikaları, uluslararası su hukuku ve çevre politikaları üzerine yayınlanmış birçok eseri bulunmaktadır. Bunlar arasında: Kluwer Academic Publishers tarafından 2002 yılında yayınlanmış olan Building A Regime for the Waters of the Euphrates-Tigris River Basin; 2003 yılında aynı yayınevi tarafından yayınlanan Water Development and Poverty Reduction; 2011 yılında Springer Verlag tarafından yayınlanan Turkey’s Water Policy: National Framework and International Cooperation ve  Brill tarafından 2013 yılında yayınlanmış olan Water Law and Cooperation in the Euphrates-Tigris Region başlıklı kitap eserleri sayılabilir. Ayrıca, Dr. Kibaroğlu’nun International Negotiation Journal, Water International, Water Policy, Journal of International Affairs ve Global Governance gibi bilimsel alanda önde gelen uluslararası dergilerde makaleleri yayınlanmıştır.

Dr. Kibaroğlu 2001-2003 yılları arasında Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi’nde danışman ve uluslararası ilişkiler birimi koordinatörü olarak görev yapmıştır. Dr. Kibaroğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 2003-2011 yılları arasında sırasıyla Yrd. Doç. ve Doç. Dr. olarak görev yapmıştır. Eylül 2011-Temmuz 2014 arasında Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Prof. Dr. unvanı ile görev yapmıştır. 2014 Temmuz ayından buyana MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Prof. Dr. olarak görev yapmaktadır.

Kibaroğlu, 2016 Bahar döneminde University of Texas at Austin, Lyndon B. Johnson School of Public Affairs’de ziyaretçi profesör olarak görev yapmıştır. Dr. Kibaroğlu, bir uluslararası akademik işbirliği girişimi olan Fırat-Dicle için İşbirliği Girişimi-ETIC’in kurucu üyesidir. İleri derecede İngilizce bilen Ayşegül Kibaroğlu evli ve bir çocuk annesidir.

Araştırma alanları:
Uluslararası Hukuk,
Uluslararası Örgütler,
Siyasi Coğrafya,
Orta Doğu Politikası,
Sınıraşan Su Politikaları,
Türkiye Su Politikası ve Çevresel Güvenlik

E-postaaysegul.kibaroglu@mef.edu.tr

Google Scholar Sayfası:
https://scholar.google.com.tr/citationsuser=fwydRGAAAAAJ&hl=en&oi=ao

Telefon: +90 212 395 3603

Sabatik: Lyndon B. Johnson School of Public Affairs, University of Texas at Austin, USA, (2016)
Post-Doktora: Hukuk Bölümü, University of Dundee, Scotland, (2001)
Doktora: Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Ankara, (1998)
Yüksek Lisans: Graduate School of International Studies, University of Reading, UK, (1990)
Lisans: Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara Üniversitesi, (1989) 

Beken Saatçioğlu
Prof. Dr. & Jean Monnet Kürsüsü Başkanı 

Beken Saatçioğlu MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Ağustos 2020 tarihinde Avrupa Birliği'nin Erasmus+ Programı çerçevesinde "EU-Turkey Relations in an Era of Differentiated Integration" ("Farklılaşmış Bütünleşme Çağında AB-Türkiye İlişkileri") başlıklı projesiyle Jean Monnet Kürsüsü Başkanlığı ile ödüllendirilmiştir. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde (2000), yüksek lisans (2003) ve doktora (2009) çalışmalarını ise Virginia Üniversitesi (University of Virginia)’nde (Doktora tez başlığı: “How Does the European Union’s Political Conditionality Induce Compliance? Insights from Turkey and Romania”) tamamlamıştır. 2009-2010 yıllarında Berlin Özgür Üniversitesi (Freie Universität Berlin)’nde, 2010-2011 yıllarında ise Viyana’da bulunan Avrupa Bütünleşmesi Araştırmaları Enstitüsü (Centre for European Integration Research, EIF)’nde doktora sonrası araştırmacı olarak bulunmuştur. 2016 ve 2019 yılları arasında, bir Ufuk 2020 projesi olan FEUTURE ("The Future of EU-Turkey Relations: Mapping Dynamics and Testing Scenarios”)'a katılmış, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM), Istituto Affari Internazionali (IAI) ve Köln Üniversitesi ile kollaborasyon çerçevesinde projenin nihai çalışma paketini koordine etmiştir. "The Future of EU-Turkey Relations: A Dynamic Association Framework amidst Conflictual Cooperation" ("AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği: Çatışmalı İşbirliği ve Dinamik Ortaklık") başlıklı FEUTURE sentez raporunun baş yazarıdır. 

Beken Saatçioğlu, MEF Üniversitesi’nin yanısıra Boğaziçi Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Virginia Üniversitesi’nde dersler vermiştir. Başlıca araştırma alanları arasında Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa Birliği koşulluluğu, Avrupalılaşma, Avrupa Birliği dış politikası ve Türkiye siyaseti bulunmaktadır. Bu konularda uluslararası derleme kitap bölümleri ve South European Society and Politics, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Democratization, Turkish Studies, Uluslararası İlişkiler ve Insight Turkey gibi başlıca akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.
 
Araştırma alanları:
Türkiye-AB İlişkileri
Avrupa Birliği Genişlemesi
AB Dış ve Göç Politikası 
Türkiye Siyaseti

Kişisel websitesi: https://mef1.academia.edu/BekenSaatcioglu
Özgeçmişhttps://mef-tr.academia.edu/BekenSaatcioglu/CurriculumVitae
Jean Monnet Kürsüsü: https://bekensaatcioglu.wixsite.com/euturdi​
E-posta: beken.saatcioglu@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 78

Post-Doktora: Centre for European Integration Research (EIF), Viyana (2011)
Post-Doktora: Freie Universität Berlin (2010)
Doktora: University of Virginia (2009)
Yüksek Lisans: University of Virginia (2003)
Lisans: Marmara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü (İng.) (2000) 

Barış Çağlar
Dr. Öğr. Üyesi 

Barış Çağlar, MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Uluslararası İlişkiler alanında Bilkent Üniversitesi’nden yüksek başarı bursuyla almıştır. Doktora tez araştırmalarının bir bölümünü kurumsal bağı olmaksızın Yale Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi’nde yapmıştır.

Yurtdışındaki NATO uluslararası personelinin kitle imha silahları eğitiminde görev almıştır. Uluslararası Örgüt (IO) statüsündeki Ankara-merkezli T.C. Genel Kurmay Başkanlığı'na bağlı ve NATO-akredite Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi (TMMM)’ni ve Türkiye’yi yurtdışında değişik defalar temsil etmiştir. Makaleleri, Ortadoğu Analiz (EBSCO); Middle East Policy (SSCI); ORIENT Islam-Zeitschrift Fur Geschichte Und Kultur Des Islamischen Orients (GEOBASE, BAS, IPSA, PAIS, SCOPUS); COE-DAT Booklet on Border Security; Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi-ORSAM (Center for Middle Eastern Strategic Studies) ve COE-DAT Newsletter adlı uluslararası ve ulusal dergilerde yeralmıştır.

Doktora tezi, "Changing Alliance and Cooperation Dynamics: Globalization, Nation-State and the Threat" (Değişen İttifak ve İşbirliği Dinamikleri: Küreselleşme, Ulus-Devlet ve Tehdit; 2010) devletler arasındaki büyük savaşların hız kestiği çağımızda küreselleşme şartları altında devlet-dışı gruplardan kaynaklanan güvenlik tehditlerinin ayırdedici niteliklerini ve geleneksel güvenliğe ve ittifak dinamiklerine yansımalarını hem ampirik hem de kuramsal açıdan incelemektedir. 

Tezin odağı, ihtilaf içinde oldukları diğer devletlere veya ittifaklara karşı biraraya gelebilen temel aktör devletlerin, El-Kaide ve IŞİD gibi devlet-dışı aktörlerden gelen münhasır güvenlik tehditlerine karşı ne denli biraraya gelebildikleridir. Teröre karşı devlet-içi mücadelede ve devletler-arası/uluslararası mücadelede karşılaşılan işbirliği sorunlarını irdelemiştir. Bu tür tehditlerin ayırdedici özellikleri, pratikte devletlerin kurumsal işleyişlerini teorideyse dünya akademik topluluğunu yeni yaklaşımlara ve arayışlara yöneltmektedir.

İhtisas alanı Uluslararası Güvenlik’tir. Epistemolojik perspektifi ‘Thick realist-thin constructivist’tir. Realizm'in ve Toplumsal İnşacılık'ın buluşmaz yönlerine rağmen aralarında köprü kurmak eğilimindeki akım doğrultusunda da çalışmaktadır. Uluslararası İlişkiler Teorilerinden özellikle üstünde durduğu kuram Neo-Klasik Realizm’dir. Bu paradigmasal çerçevede yöntemsel eğilimi daha çok kuram-bazlı olay incelemeleri (theory-oriented case studies) ve süreç-takibi (process-tracing) dir. 

Araştırma alanları

Öz: Güvenlik Çalışmaları-Kuramsal Yaklaşımlar, Anahtar Kavramlar, Kurumlar ve Tehditler.

Detay:
Başat-Güç Politikaları ve İttifak Siyasası, 
Dış Politika Analizi-Neoklasik Realizm Kuramı, 
Güvenlik Çalışmalarında Siyasal Kuramlar,
Küreselleşme şartlarında Jeopolitik,
Terörizm Olgusu ve Uluslararası İlişkiler ile İlintisi,
Devlet-dışı Siyasal Şiddet ve Aktörleri,
Teröre Karşı Devletlerin İşbirliği Sorunları ve Başarıları,
Terörizm Vaka İncelemeleri ve Tarihsel Metod

Kişisel websitesihttps://tr.linkedin.com/in/barış-çağlar-phd-5703426
E-posta: caglarb@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 3676

Doktora: Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara (2010)
Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara (2001)
Lisans: Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara (1999)

  

 

Evrim Görmüş 
Dr. Öğr. Üyesi 

Evrim Görmüş lisans derecesini 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini 2003 yılında Oxford Üniversitesi’nden almıştır. Doktora derecesini ise 2014 yılında Washington Üniversitesi, Seattle Disiplinlerarası Yakın ve Orta Doğu Çalışmaları Bölümü’nde Mısır ve Türkiye’de İslami hareketlerin ekonomi politiği üzerine yazdığı tezi tamamlayarak almıştır. Dr. Görmüş doktora çalışmalarının ardından TÜBİTAK Yurda Dönüş Bursu‘nu alarak İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ve Alman Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Enstitüsü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürmüştür.  Doktora sonrası araştırmalarında Mısır ve Tunus’ta neo-liberal iktisadi kalkınma modelinin devlet-toplum ilişkisi üzerindeki etkilerini incelemiştir. Washington Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü düzeyinde dersler vermiştir.  Dr. Görmüş’ün araştırmaları Orta Doğu’nun ekonomi politiği, karşılaştırmalı siyaset, siyasal İslam, devlet-toplum ilişkilerine yoğunlaşmaktadır.

Emailgormuse@mef.edu.tr

 
 

Begüm Uzun
Dr. Öğr. Üyesi

Begüm Uzun Siyaset Bilimi alanındaki doktorasını 2019 yılında Toronto Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktora tezi, Türkiye’de 1960’tan günümüze gençlerin siyasal katılımını, dönemsel-karşılaştırmalı bir perspektiften incelemektedir.

Dr. Uzun’un araştırmaları, gençlerin siyasal katılımı, devlet-toplum ilişkileri, siyasal rejimler, ve Türkiye siyasetine yoğunlaşmaktadır. Begüm Uzun lisans derecesini Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini ise Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden almıştır. MEF Üniversitesi’nden önce Toronto Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde dersler vermiştir. Demet Lüküslü ve Yüksel Taşkın ile birlikte 2019 yılında yayımlanan  Gençler Konuşuyor: Gençlerin Gözünden Dindar-Seküler Eksenli Kutuplaşma başlıklı bir kitabı bulunmaktadır. Uluslararası bir derleme kitap bölümünün yanı sıra, uluslararası akademik dergilerden Feminist Studies ve POMEPS Studies ’te de makaleleri yayınlanmıştır. 

E-posta: taskinbe@mef.edu.tr

Araştırma Alanları:
Gençlerin Siyasal Katılımı
Devlet-Toplum İlişkileri
Siyasal Rejimler
Türkiye Siyaseti

Doktora: University of Toronto, Siyaset Bilimi (2019)
Yüksek lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (2008)
Lisans: Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (2005) 

 

Cansu Güleç
Dr. Araştırma Görevlisi

Dr.Cansu Güleç, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde 2010 yılında tamamlamış, aynı yıl başladığı yüksek lisans eğitimini “Cultural Diplomacy in Turkey’s Relations with the Middle East (2002-2011)” başlıklı tezi ile 2012 yılında yüksek onur öğrencisi olarak bitirmiştir. 2012 senesinde Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler anabilim dalında başladığı doktora eğitimini “AKP Dönemi Türk Dış Poltikasının Analizi: Bölgesel Çatışmalarda Diş Politika Söylemi” başlıklı teziyle Mayıs 2018’de tamamlamıştır.

Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi’nde asistanlık yapan Cansu Güleç, 2012- 2014 yılları arasında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır.

Mart 2014’ten itibaren MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Cansu Güleç Uluslararası İlişkiler Teorileri, Dış Politika analizi, Türk Dış Politikası, Türkiye-Ortadoğu İlişkileri üzerine çalışmaktadır.

Email: cansu.gulec@mef.edu.tr

Yarı-Zamanlı Öğretim Elemanları
 

Anna Maria Beylunioğlu
Dr.

Anna Maria Beylunioğlu, profesyonel şeflik eğitimi de almış bir sosyal bilimcidir.   Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler üzerine lisans ve yüksek lisans eğitimi aldıktan sonra doktora eğitimini İtalya’nın Floransa şehrindeki Avrupa Üniversitesi Enstitüsü’nün Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü’nde tamamlamıştır. Dr. Beylunioğlu, din-devlet işleri, din özgürlüğü ve Türkiyeli dini azınlıklar alanlarında kitap, çeşitli kitap bölümleri, dergi makaleleri ve fikir yazılarının da dahil olduğu geniş çapta yayınlar yapmıştır. Ayrıca, yemeğin sosyal hayatın farklı alanlarının sembolik temsil kaynağı olduğu düşüncesine sıkıca bağlı kalarak, mutfak sanatları ve yemek kültürü gibi alanlarda değer yaratmak için daha önce aldığı mutfak eğitimi ile akademik tecrübesini bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, bir süre Suriyeli mültecilerin gıda yoluyla topluma entegrasyonunu kolaylaştırmayı amaçlayan bir sivil toplum girişimine gönüllü olarak katkı sunan Beylunioğlu, yemek kültürü ve gastro-diplomasi ile ilgili makaleler kaleme almakta (bunlardan bazılarına www.mutfaktakiakademisyen.com web sitesinden ulaşılabilir); "Yemek, Siyaset ve Toplum" ve “Din, Siyaset ve Toplum” konularında dersler vermektedir. Beylunioğlu son olarak Aralık 2020’de istos yayınevi tarafından basılan ““Kısmet Tabii...” İstanbul’un Rum, Yahudi ve Ermeni Toplumlarında Karma Evlilikler” başlıklı kitabının yazarlarından biridir. 


Araştırma alanları
Öz: Din-devlet ilişkileri,  Yemek Çalışmaları
Detay:
Türkiye’de Dini/Etnik Azınlıklar,
Din Özgürlüğü
Türkiye Siyaseti
Yemek, Politika ve Toplum
Gastro-Politika

Kişisel websitesihttp://mutfaktakiakademisyen.com
E-postabeylunioğlua@mef.edu.tr

Doktora: Avrupa Üniversitesi Enstitüsü, Sosyal ve Siyasal Bilimler, Floransa, İtalya (2017)
Yüksek Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul (2009)
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul (2006)

 

Başak Keki
Dr.

Lisans derecesini 2003 yılında Bilkent Üniversitesi’nin Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nden almıştır. Sonrasında İngiltere’de 2005’te Nottingham Üniversitesi’nde Eleştirel Kuram ve Kültürel İncelemeler dalında yüksek lisans çalışmalarını tamamlamıştır. Disiplinlerarası çalışmalarını İngiltere’de Sussex Üniversitesi’nde sürdürürken felsefeci olmaya karar vermiş ve ikinci yüksek lisans derecesini felsefe dalında 2008’te almıştır. Aynı üniversitede felsefe alanında doktora çalışmalarını 2014’te tamamlamıştır. MEF Üniversitesi’nde kültür, etik, felsefe ve eleştirel düşünce eksenli dersler vermektedir. MEF Üniversitesi’nin yanı sıra, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programı’nda da ders vermektedir. Araştırma alanları 20. yüzyıl Avrupa felsefesi, kültür kuramı, bilim felsefesi ve estetiktir.

Doktora: University of Sussex, Felsefe (2014)
Yüksek Lisans: University of Sussex, Felsefe (2008)
Yüksek Lisans: The University of Nottingham, Eleştirel Kuram ve Kültürel İncelemeler (2005)
Lisans: Bilkent Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (2003)

Email: kekib@mef.edu.tr

  
 

 

Ezgi Uzun
Dr.
 

Dr. Ezgi Uzun siyaset bilimcidir ve temel uzmanlık alanları Orta Doğu ve İran çalışmalarıdır. Lisans eğitimini 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim bölümünde tamamladı. Yüksek lisans derecesini 2011 yılında, doktora derecesini ise 2018 yılında Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden aldı. Tez çalışmalarının bir bölümünü 2017 yılında misafir araştırmacı ve TÜBİTAK bursiyeri olarak katıldığı Columbia Üniversitesi Arnold A. Saltzman Institute of War and Peace Studies’de yürüttü.
 
Dr. Uzun’un akademik ilgi ve araştırma alanları din ve uluslararası siyaset, güvenlik ve stratejik kültür araştırmaları, Orta Doğu Çalışmaları, İran dış politikası, Şii siyasal İslam ve İran, Irak ve Suriye eksenli Şii jeopolitiğidir. 2018 yılında tamamladığı 'Direniş Ekseni: İran'ın Dış Politikasında Dinin Rolü' başlıklı doktora tezinde, İran’ın askeri ve güvenlik kültürünü besleyen Şiilik unsurlarının İran’ın 2011 sonrası dönemde Irak ve Suriye eksenindeki ulus-ötesi Şii askeri ve siyasi yapılanmalar üzerindeki güç projeksiyon kapasitesini nasıl biçimlendirdiğini incelemiştir. Araştırmalarında saha çalışması başta olmak üzere mülakatlar ve etnografik gözlemler gibi çeşitli niteliksel araştırma yöntemlerine ağırlık vermektedir. 
 
MEF Üniversitesi’nde yarı zamanlı dersler veren Dr. Uzun, 2018 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi’nde yürüttüğü akademik görevlerine tam zamanlı misafir öğretim görevlisi olarak halen devam etmektedir. Aynı zamanda İstanbul merkezli Global İlişkiler Forumu (GİF/GRF) isimli düşünce kuruluşunun üyesi olup GİF kapsamında İran ve Ortadoğu’ya ilişkin çeşitli politika analizleri yayınlamaktadır. İran’ın güncel siyasetine ilişkin analizleri, yorumları ve röportajları çeşitli Türkçe, İngilizce ve Farsça haber mecralarında düzenli olarak yer almaktadır. Dr. Uzun İngilizce, Almanca, Fransızca ve Farsça bilmektedir.
 
Kişisel websitesi: https://tr.linkedin.com/in/ezgiuzun    
E-posta: uzune@mef.edu.tr
 
Araştırma alanları:
Uluslararası İlişkiler Kuramı
Uluslararası İlişkilerde Batı-Merkezli Olmayan Kuramsal Yaklaşımlar
Din ve Uluslararası Siyaset
Güvenlik ve Stratejik Kültür Araştırmaları
Orta Doğu Çalışmaları
İran Çalışmaları
Şii Jeopolitiği
 
Doktora-sırası araştırma: Columbia Üniversitesi, Arnold A. Saltzman Institute of War and Peace Studies (2017)
Ph.D derecesi: Sabancı Universitesi, Siyaset Bilimi (2018)
M.A derecesi: Sabancı Universitesi, Siyaset Bilimi (2011)
B.A derecesi: Boğaziçi Universitesi, Çeviribilim (2009)

 

Ozan Eren
Dr.

21.12.1984’te, Urfa’da doğdu. 2005’te Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Gitar bölümünü; 2009’da Bilkent Üniversitesi İşletme fakültesini bitirdi. 2005 yazında Amerika’da yazın çalışma imkânı sunan bir kültürel değişim programı olan Work & Travel USAkatılımcısı oldu. Ayrıca, bir dönem Erasmus programı ile Hollanda’da Groningen Üniversitesi’nde değişim öğrencisi olarak bulundu. 2013’te ODTÜ Sosyoloji bölümünde yüksek lisans eğitimini bitirdi. Sonrasında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora eğitimini tamamladı. Doktora tez çalışması esnasında, 2015’te Türk Amerikan İlmi Etütler Derneği tarafından burs alarak desteklendi. Bilkent Üniversitesi tarafından verilen Sinan Karacadağ Bursu, DAKAM Konferans Bursu ve Türkiye İş Bankası Bursu Eren’in aldığı diğer burslardır.

Eylül 2017-Haziran 2018 arasında Gelişim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde çalıştı. Ayrıca, Eren ders saati ücretli öğretim görevlisi olarak İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (Güzel Sanatlar Bölümü) ve Yeditepe Üniversitesi’nde (İngiliz Dili ve Edebiyatı) dersler verdi. Eylül, 2018’den itibaren Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır.
 
İlk şiir kitabı Yolun Sonu İnsan 2015’te Hayal Yayınları’ndan çıktı. Gitar-çello için yazdığı eser Sayıklamalar Müzik Eğitimi Yayınları tarafından 2016’da kitaplaştırıldı. Sayıklamalar’ın bir bölümü 12-15 Temmuz 2012’de Bilkent Konser Salonu’nda düzenlenen Bilkent Gitar Günleri’nde icra edildi.
 
Ozan Eren’in kendi besteleri üzerine çalıştığı İkinci Perde adlı bir müzik grubu bulunmakta ve bir taraftan da klasik gitar öğretmeni/müzisyen olarak çalışmaya devam etmektedir.


Email: ozaneren84@hotmail.com

  

Özgür Kaymak
Dr.

Özgür Kaymak lisans eğitimini Arizona State University’de ekonomi dalında tamamlamasının ardından bir süre özel sektörde finans alanında çalışmalarını sürdürdü. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları’nda “Yoksulluğun Kadınlaşması” başlıklı teziyle hazırladıktan sonra hemen akabinde Doktorasını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi’nden Temmuz 2016’da “İstanbul’da Rum, Yahudi ve Ermeni Cemaatlerinin Sosyo-Mekansal İnşası” başlıklı tezi ile tamamladı. 2017 Eylül’ünde Libra Yayınevi tarafından basılan “İstanbul’da Az(ınlık) Olmak: Gündelik Hayatta Rumlar, Yahudiler, Ermeniler” ve Aralık 2020’de İstos tarafından basılan ““Kısmet Tabii...” İstanbul’un Rum, Yahudi ve Ermeni Toplumlarında Karma Evlilikler” başlıklı kitapların yazarıdır. Antakya kökenli Rum Ortodokslarla ilgili Anna Maria Beylunioğlu ile gerçekleştirdiği etnografik saha çalışması İstos tarafından Haziran 2018’de derleme olarak yayınlanmıştır. Yazıları ayrıca Bianet, Agos, Şalom, Avlaremoz, Al Monitor, Arab News gibi yabancı mecralarda da yayınlanmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında etno-dinsel azınlıklar, bellek çalışmaları, evlilik & aile ve toplumsal cinsiyet gelmektedir. Bu alanlarda ürettiği çalışmaları çeşitli ulusal ve uluslararası akademik dergilerde ve kitap bölümleri olarak yayınlanmaktadır. Aynı zamanda akademik çalışma alanlarıyla ilgili uluslararası projelerde de yer almaktadır. MEF Üniversitesi’nde “Gender and Society”, “The Sociological Perspective on Family” derslerini veren Kaymak Atina ile İstanbul arasında gelip giderek yaşıyor; Yunanca öğrenmeyi, araştırmayı ve yazmayı sürdürüyor. 

kaymakoz@gmail.com

 

Selmin Seda Coşkun
Dr.

2012 senesinde Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra, akademik çalışmalarına İstanbul Üniversitesi’nde yine aynı bölümde devam etmiş; doktora çalışmasını 2019 senesinde ‘Vekalet Savaşları ve Uluslararası Çözümü Zor Sorunlarda Yeri’ başlıklı tez çalışmasıyla tamamlamıştır.

Bu süre zarfında İsveç Malmö Üniversitesi’nde misafir öğrenci olarak Uluslararası İlişkiler Teorileri odaklı derslere katılmıştır. Temel araştırma konuları arasında güvenlik, savaş çalışmaları, çatışma ve çatışma çözümleri, uluslararası ilişilerde eleştirel yaklaşımlar, Türk dışpolitikası ve toplumsal cinsiyet konuları yer almaktadır. Bugüne kadar çoğunluğu yurt dışında olmak üzere çeşitli çalıştaylar, konferanslar ve seminerlere hem dinleyici hem konuşmacı olarak katılmıştır. ‘Değişen Dünyada Devlet Dışı Silahlı Aktörlerin Rolü’ ve ‘Ortadoğu’da Uluslararası İlişkiler: Bölgesellik, Mezhepçilik ve Eşitsizlik’ son dönem yaptığı çalışmalardan bir kaçıdır.

Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk konusu üzerine merakı, kendisini İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi tarafından ikincilik ödülü ile onurlandırılan ‘Norm’al Şiddet: Türkiye’de Cinsel Özerklik’ başlıklı makalesini yazmaya itmiştir. Bununla birlikte, halen yaptığı çeşitli analiz ve araştırmalarla Türkiye’deki bazı yabancı misyonlara Türk dış politikası üzerine danışmanlık vermeyi sürdürmektedir.

Email: selminseda.coskun@gmail.com

 

Tarık Oğuzlu
Prof. Dr.

Prof. Dr. Tarık Oğuzlu 2012-2020 yılları arasında Antalya Bilim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığı ve aynı üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal, Ekonomik ve Politik Araştırmalar Merkezi’nin direktörlüğünü yaptı. Dr. Oğuzlu 2004-2012 yılları arasında Bilkent Ünivesitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Dr. Oğuzlu Uluslarararsı İlişkiler alanındaki Doktora derecesini 2003 yılında Bilkent Üniversitesi’nden, yüksek lisans derecelerinden ilkini yine aynı alanda Bilkent Üniversitesi’nden 1998 yılında almıştır. Dr. Oğuzlu 1999 senesinde aldığı Avrupa Birliği Komisyonu Jean Monnet bursuyla London School of Economics and Political Science’da ikinci yüksek lisans tez çalışmasını tamamlamıştır.

 Dr. Oğuzlu’nun akademik makaleleri, Political Science Quarterly, Middle East Policy, International Journal, Security Dialogue, Middle Eastern Studies, Turkish Studies, Cambridge Review of International Affairs, European Security, International Spectator, Contemporary Security Policy, Australian Journal of International Affairs, Mediterranean Politics, Journal of Balkans and Near East Studies, Insight Turkey ve Uluslararası İlişkiler gibi hakemli ve bilimsel indekslerde yer alan dergilerde yayınlanmıştır. Dr. Oğuzlu’nun yazarlığını ve editörlüğünü yaptığı kitap çalışmaları şunlardır:
 
Kubicek, Paul;  Parlar Dal, Emel ve Tarık Oğuzlu. 2015. Turkey’s Rise as an Emerging Power. Londra ve New York: Routledge
 
Tarık Oğuzlu. 2014. Değişen Küresel Dengeler ve Bölgesel Gelişmeler Işığında Türk Dış Politikası Antalya: Antalya Bilim Üniversitesi Yayınları
 
Tarık Oğuzlu. 2013. Güncel Gelişmeler Işığında Türk Dış Politikası: Zorluklar ve Fırsatlar. Antalya: Antalya Bilim Üniversitesi Yayınları
 
Tarık Oğuzlu. 2013. NATO Ortaklıkları ve Türkiye, Barış İçin Ortaklık, Akdeniz Diyaloğu ve İstanbul İşbirliği Girişimi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

  
 

Suna Gülfer Ihlamur Öner
Dr.

Doktorasını Sosyoloji ve Sosyal Araştırmalar alanında Trento Üniversitesi'nde tamamlayan Dr. Öner'in tez başlığı “The Romanian Orthodox Churches in Italy: The Construction of Romanian-Italian Transnational Orthodox Space”dır. Marmara Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler üzerine Doktora Yandal derecesi bulunan Öner, Master derecesini University of Kent at Canterbury dan almıştır. MEF Üniversitesi'nde Politics of Multiculturalism ve Politics of Migration derslerini vermektedir. 

Yüksel Taşkın 
Prof. Dr.

Yüksel Taşkın halen Türkiye Sosyal Ekonomik ve Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Vakfı’nda (TÜSES) bağımsız araştırmacı olarak çalışmaktadır. 2002-2017 yılları arasında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde çalışan Taşkın, 2015 yılında profesör unvanını almıştır.

1998-99 akademik yılında New York Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları Merkezi’nde (Center for Near Eastern Studies, New York University); 2006 yılında, Hollanda’daki Modern Dünyada İslam Çalışmaları Uluslararası Merkezi’nde (International Institute for the Study of Islam in the Modern World, ISIM); 2011 yılında da Northwestern Üniversitesi’nde Buffet Uluslararası ve Karşılaştırmalı Çalışmalar Merkezi’nde (Buffet Center for International and Comparative Studies),  doktora sonrası araştırmalar yürütmüştür.

Taşkın’ın çalışma alanları olan, Türkiye siyaseti; Türkiye’de Milliyetçilik, Muhafazakârlık ve siyasal İslam; Demokratikleşme meseleleri; Ortadoğu’da toplum ve siyaset; Entelektüeller ve toplumsal hareketler, Gençlik ve siyaset konularında çok sayıda kitap bölümü ve makalesi yayımlanmıştır. 

Taşkın’ın Anti-Komünizmden Küreselleşme Karşıtlığına: Milliyetçi Muhafazakâr Entelijansiya (İstanbul: İletişim Yayınları, 2007); AKP Devri: Türkiye Siyaseti, İslamcılık ve Arap Baharı (İstanbul: Birikim Yayınları, 2013), Suavi Aydın’la beraber yazdıkları, 1960’tan Günümüze Türkiye Tarihi (İstanbul: İletişim Yayınları, 2014), Sosyal Demokrasi ve Din (Ankara: Bence Kitap, 2016), Siyaseti Anlamak ve Anlamlandırmak (Ankara: Bence Kitap, 2016) başlıklı beş kitabı bulunaktadır. Taşkın, Siyaset: Kavramlar, Kurumlar, Süreçler (İstanbul: İletişim Yayınları, 2014) kitabının da editörlüğünü yapmıştır. 

Email: yuxelina@yahoo.com

 

Yüksel Yalova
Prof. Dr.
 

1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, aynı sene İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro bölümünü tamamlamıştır. 1980 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Anayasa Hukuku ve Siyaset Bilimi asistanı olarak göreve başlamıştır. 1981 – 1983 yılları arasında Fransa Nice Üniversitesi Hukuk ve Ekonomi Bilimleri Fakültesi’nde akademik çalışmalarına devam etmiştir. 1985 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Siyasal Bilimler yüksek lisans programını, 1994 yılında ise aynı üniversitede doktorasını tamamlamıştır.

Doç. Dr. Yüksel Yalova, bir süre serbest avukatlık yaptıktan sonra 1991 – 2002 yılları arasında Aydın Milletvekilliği yapmış, 1999 – 2001 yılları arasında Devlet Bakanlığı, 2001 – 2002 yılları arasında Meclis Başkan Vekilliği görevlerini üstlenmiştir. Yine 2001 yılında kendisine Mimar Sinan Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilmiştir. 2005 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak ders veren Doç. Dr. Yüksel Yalova, 2013 – 2015 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Enerji Hukuku dersleri vermiş, 2016 yılında doçentlik unvanını kazanmıştır.

2012 - 2016 yılları arasında Türk – Fransız Kültür Derneği Başkanlığı yapmış olan Doç. Dr. Yalova, 2006 yılından bu yana Afrika Diplomatik Akademisi Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmektedir. 

Evli ve bir çocuk sahibi olan Doç. Dr. Yüksek Yalova, iyi derecede İngilizce ve çok iyi derecede Fransızca bilmektedir.
 
Araştırma Alanları:  Enerji Hukuku – Özelleştirme Hukuku – Anayasa Hukuku
 
Doktora: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler A.B.D, 1994
Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler A.B.D., 1981
Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1979

Email: yalovay@mef.edu.tr

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x