Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Staj Hakkında

Staj Hakkında

SEVGİLİ ARKADAŞLAR,
Stajınız hakkında bilmeniz gereken belli başlı hususlar aşağıdadır:

-ASİSTANIMIZ CANSU GÜLEÇ HANIM'DAN BAŞVURU FORMLARINIZI ALABİLİRSİNİZ.
GEREKEN RAPOR, DEĞERLENDİRME FORMU VE STAJ ESASLARI BELGELERİNİ DE CANSU GÜLEÇ'DEN ALABİLİRSİNİZ.

-BAŞVURU FORMLARINI DOLDURDUKTAN SONRA BARIŞ ÇAĞLAR'IN ŞEKİL ŞART UYGUNLUĞUNU, SÜRE VE YIL İÇİNDEKİ ZAMAN DİLİMİ AYARLAMASINI DEĞERLENDİRİP ONAYLAMASI İÇİN OFİSİNDE KENDİSİYLE GÖRÜŞMENİZ GEREKMEKTEDİR. 

-STAJ YAPACAĞINIZ KURUM VEYA FİRMAYA BAŞVURURKEN ONLARA/STAJ YAPTIĞINIZ KURUMA VERECEĞİNİZ İKİNCİ TÜR BELGE İSE, KURUM/FİRMA TARAFINDAN STAJA KABUL EDİLDİĞİNİZDE ÜNİVERSİTEMİZCE SİGORTANIZIN ÖDENECEĞİNİ BELİRTEN YAZIDIR. BU YAZIYI FAKÜLTE SEKRETERİMİZ MELTEM ARIKAN POLAT 'DAN ALABİLİRSİNİZ.

-STAJ SIRASINDA HERGÜN YAPACAĞINIZ İŞLEM STAJ GÜNLÜĞÜ TUTMAKTIR. BU GÜNLÜĞÜ (VEYA STAJ RAPORU DA DİYORUZ) TUTMAZSANIZ DEKANLIĞIMIZ STAJINIZI GEÇERLİ SAYMAYACAKTIR. STAJ RAPORU İÇİN SATIRLARA BÖLÜNMÜŞ FORMDAN ZİYADE İNCE BİR DEFTER ALARAK ONU GÜNLÜK YAPTIKLARINIZLA DOLDURMALISINIZ. ÖRNEĞİN, İLK GÜNDEN BAŞLAYARAK, GİTTİNİZ, GÖREVİNİZ ŞU İDİ, ORADAKİ KURUMUN GÖREV TANIMLARI, DİĞER BÖLÜMLER VE İŞLEYİŞ NASILDI, SİZ HANGİ BÖLÜMDE NE İLE İLGİLENDİNİZ, SORUNLAR NEYDİ, NELER ÖĞRENDİNİZ, SORUNLARIN BİZATİHİ KENDİLERİ ÖĞRETİR, BUNLARI YAZINIZ. STAJIN DEĞİŞİK UNSUR VE GELİŞMELERİNİ İNCE İNCE YAZINIZ STAJ RAPORU/DEFTERİNİZE. 

-STAJINIZI YURTDIŞINDA BULDUYSANIZ / YURTDIŞI STAJLARI HAKKINDA HER TÜRLÜ SORUNUZ İÇİN BARIŞ ÇAĞLAR İLE GÖRÜŞEBİLİRSİNİZ (ODA NO. 529). 


-AŞAĞIDAKİ FORMLAR İSE MALİ İŞLERE GİTMENİZE GEREK BIRAKMAYAN ONLINE MALİ İŞLEMLER İÇİNDİR. BUNLARI DA  DOLDURUNUZ:
Zorunlu Staj SGK Bildirim Formu için: 
https://www.cognitoforms.com/MEFUniversity/zorunlustajsgkbildirimformu

Devlet Katkısı için:
Firma stajyere bir ödeme yapacak ise, ödemeyi müteakiben MEF Üniversitesi’nden Devlet Katkısı Talep edebilmesi için aşağıdaki linkten bilgi ve belgeleri girmelidir. Daha sonra sistemin otomatik oluşturacağı pdf formatındaki belgeyi ve eklerini imza ve kaşeli olarak MEF Üniversitesi Mali İşler ve İK Direktörlüğü’ne ulaştırmalıdır.

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI
AMAÇ 
Madde 1
Bu yönerge, MEF Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesiöğrencilerinin, eğitim ve öğretim yönetmeliklerinde yer alan ilkeler esas alınarak, yapacakları stajlarınbaşvuru, kabul ve değerlendirilmesine ilişkin genel esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
 
DAYANAK
Madde 2
Bu yönerge 21.10.2014 tarih ve 29152 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MEF Üniversitesi Lisans ve Ön lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, 07.03.2016 tarihli ve 28 sayılı MEF Üniversitesi Senato kararı ile yürürlüğe giren MEF Üniversitesi Staj Yönetmeliği, MEF Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Staj Yönergesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin b bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
TANIM
Madde 3
Bu yönergede geçen,
 1. Üniversite:MEF Üniversitesini,
 2. Mali işler:MEF Üniversitesi Mali İşler ve İnsan Kaynakları Direktörlüğünü,
 3. Öğrenci: MEF Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencilerini,
 4. FSK: MEF Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Staj Komisyonunu,
 5. BSK: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Staj Komisyonunu,
ifade eder.
 
TEMEL PRENSİPLER
Madde 4
 1. Öğrenci yapacağı stajın süresi boyunca (başvuru ve kabul sürecinden not girişine kadar) bu yönerge ile madde 2’de sözü geçen yönetmelik, yönerge ve kanun maddelerinden sorumludur. 
 2. BSK’nın öğrenciye gerekli duyuruları iletme yolu öğrencinin MEF Üniversitesi e-posta adresine e-posta göndermesi ile olacaktır. Öğrenci e-posta adresini takip etmek, e-posta ile gelen duyurulara ve duyurudaki önemli tarihlere uymakla yükümlüdür.
 3. POLS/IR 200 Practicum dersi 3 AKTS değerindedir. Bir stajın Practicum dersine sayılması için en az 20 iş günü tamamlanması zorunludur. MEF Üniversitesi bu staj için en fazla 20 işgününe denk gelecek kadar sigorta ödemesi yapar. 
 4. Öğrenci, staj dersinin yürütücü akademisyeninin onayı ile stajını farklı yerlerde yapabilir. 
SÜREÇ
Madde 5
 1. Öğrenci web sitesinden veya BSK’dan temin ettiği staj başvuru formunun Öğrenci Kimlik Bilgisi kısmını eksiksiz doldurarak Practicum dersinin yürütücü akademisyenine başvurur. 
 2. Practicum dersinin yürütücü akademisyeni öğrencinin staj yapmaya uygunluğunu ve olası staj yerlerinin öğrencinin akademik ve kariyer planlarına uygunluğunu kontrol ederek staj başvuru formunu uygun bulduğu takdirde onaylar.
 3. Öğrenci, Practicum dersinin yürütücü akademisyeni tarafından onaylanmış staj başvuru formunu staj yerinin yetkilisine eksiksiz doldurtup imzalatır.
 4. Öğrenci tüm bilgilerin eksiksiz doldurulduğu ve Practicum dersinin yürütücü akademisyeni ile staj yeri yetkilisi tarafından onaylanmış formu BSK’nın onayına sunar. BSK formun eksiksiz doldurulduğunu ve söz konusu stajın ekonomi bölümü zorunlu staj kapsamında yeterliliğini kontrol eder, uygun bulduğu takdirde onaylar. Kontrol sonrası BSK onayı almayan başvurular için öğrenci tüm sürece baştan başlamak zorundadır. BSK onayı alan başvuru formlarının bir kopyası BSK’da kalır. 
 5. Bu maddenin a, b, c ve d bentlerinde bahsedilen onay süreci staj başlamadan tamamlanmak zorundadır. BSK onayı alınmadan başlanılan stajlar zorunlu staj dersine saydırılamaz.
 6. BSK onayını alan söz konusu staja ilişkin öğrenciye ait sigorta girişi üniversite tarafından yapılacak ise BSK tarafından onaylanan staj başvuru formunun aslı öğrenciye mali işlere başvurması için teslim edilir. MEF Üniversitesi Staj Yönergesinin 8. maddesi c bendi gereğince öğrencinin akademik danışman, staj yeri yetkilisi ve BSK onaylı form ile birlikte MEF Üniversitesi web sayfasında ilan edilecek olan gerekli belgeleri hazırlayarak staja başlama tarihinden en erken 2 hafta, en geç 1 hafta önce MEF Üniversitesi Mali İşler ve İnsan Kaynakları Direktörlüğüne başvurması gerekmektedir.
STAJ DEĞERLENDİRME 
Madde 6
 1. Staj sonucu MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans yönetmeliğinde yer alan harf notlarından birisi verilerek değerlendirilecektir.
 2. Madde 5’teki süreç sonucu BSK onayı alınan stajı tamamlayan öğrenci staj bitiş tarihinden sonra gelen ilk bahar veya güz yarıyılının ikinci haftasının Cuma gününe kadar staj dosyasını BSK’ya imza karşılığında teslim ederler. 
 3. Staj dosyası aşağıdaki belgelerin (kapak en üstte olmak şartıyla) şeffaf bir dosya içerisine konmasından oluşur:
  1. Kapak,
  2. Staj Raporu,
  3. Staj Günlüğü,
  4. Staj Değerlendirme Formu,
  5. Öğrencinin ve ya BSK’nın gerekli gördüğü ek belgeler.
 4. Dosyanınkapağında öğrencinin adı, soyadı, numarası, staj yerinin ismi, staja başlama ve bitiş tarihleri ile staj süresi (iş günü), stajın hangi zorunlu staja saydırılmak istendiği (POLS/IR 200 PRACTICUM) ve akademik danışmanının ismi yer almalıdır.
 5. Öğrenci staj yaptığı süre boyunca yaptıklarını ve öğrendiklerini günlüğüne kaydeder. Staj bitiminde günlük staj yerinin yetkilisi tarafından imzalanır.f
 6. Öğrenci staj bitiminde kimlik bilgileri kısmını doldurduğu staj değerlendirme formunu staj yeri yetkilisine teslim eder. Staj yeri yetkilisi değerlendirme formundaki soruları cevapladıktan sonra formu imzalar ve kendisinin kapatıp yapıştırılan yerini imzaladığı zarf içerisinde öğrenciye teslim eder.
 7. BSK her akademik dönemin 3. haftasında o dönem için teslim edilmiş staj dosyalarını değerlendirilmesi için bölüm öğretim üyeleri arasında paylaştırır. 
 8. BSK ve ya dosyayı değerlendirmekle görevi öğretim üyesi staj dosyasını inceleme sürecinde öğrenciyi yazılı ve ya sözlü sınava tabi tutabilir.
 9. BSK ve ya dosyayı değerlendirmekle görevi öğretim üyesi staj dosyasını incelemesi sonucunda gerekli gördüğü takdirde öğrenciye dosyasını düzeltme hakkı verebilir. Söz konusu hak ve düzeltilen dosyanın son teslim tarihi öğrenciye e-posta yolu ile bildirilir. Öğrenci düzeltilmiş dosyayı son teslim tarihine kadar teslim etmezse dosya ilk teslim edildiği haliyle değerlendirilecektir.
 10. Dosyayı okumakla görevli öğretim üyesi teslim edilen dosyayı dönemin son not teslim tarihine kadar değerlendirir ve değerlendirme sonucunu BSK’ya iletir. BSK MEF Üniversitesi Staj Yönergesi 9. madde d bendi gereğince değerlendirme sonucunu bölüm başkanlığına sunar. 
 11. BSK gerekli gördüğü durumlarda dosyanın değerlendirmesini ve not girişini staj bitiş tarihinden sonra gelen ilk bahar veya güz yarıyılını takip eden döneme erteleyebilir. Bu durumda BSK söz konusu ertelemeyi gerekçesi ile birlikte öğrenciye e-posta yoluyla duyurmalıdır. 
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x